سرفصلهای دوره آموزش ماساژ سوئدی

• آشنایی کلی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلبی عروقی، پوست و اسکلتی عضلانی
• ضرورت طب مکمل و انواع طب مکمل
• تاریخچه و تعریف ماساژ
• موارد کاربرد و کنتراندیکاسیون ماساژ
• آشنایی با اثرات فیزیولوژیکی، روانی و جسمی ماساژ
• آشنایی با اصول آماده سازی ماساژ(محيط، ماساژ گیرنده و ماساژدهنده)
• آشنایی با روغن های پرکاربرد در ماساژ
• آموزش کامل تکنیک های سطحی و عمقی ماساژ
(STROKING MANIPULATION.PerCUSSION.Friction PRESSURE MANIPULATION)