سرفصلهای دوره آموزش تدبیر الادهان ( روغن و اسانس گیری مقدماتی )

- تاریخ استخراج روغن - ابزار شناسی در تدبیرالادهان(روغن ها) - درجه قوای ادویه و مصلحات

- تدبیر ما تقدم ادویه - اوقات استخراج دهن - اوقات استعمال دهن - قدر شربت

- آموزش روشهای مرسوم استخراج روغن:

- آفتابی
- حرارت مستقیم
- حمام ماریه بن ماری ( آب و خاکستر و شکمبه )
- روشهای جاری شدن
- پرس سرد
- روشهای آیورودیک چند پشته کردن
- ذوب بخار آبی
- تقطیری
- تنکیس
- قرع و انبیق
- قرع افلاطونی
- روش فتیله گذاری

- آموزش استخراج انواع روغن ادویه های نباتی و حیوانی و معدنی:

- موالید ثلاث
روغن طلا - نقره - زاج - گوگرد - زرنیخ - خراطین - زالو - جو - گندم - نخود - بنفشه - قسط تلخ و هرگونه گیاه و مواد معدنی و حیوانی دیگر

- تقسیم بندی به لحاظ جنس و نوع ادویه نباتیه. تدبیر استخراج از ادویه صمغیه و سمیه. ادویه منبسط شونده. ادویه معدنیه ذوالاجساد و ذوالارواح. تدبیر استخراج دهن از لبوب و بزور ریشه اقطار

- تقسیم بندی دهن حیوانیه به لحاظ اجزا و اندامهای حیوانیه و نوع روش مرسوم استخراج خاص هر اندام و جزو

- قانون مراعات استعمال و منع استعمال و قانون تضاد ادهان در ترکیب ادویه

- قانون ترکیب ادویه در استخراج دهن ادویه ترکیب

- روشهای اسانسگیری

- قوا و افعال و مزاج دهن ادویه مفرد و مرکب

- بدست آوردن مزاج کلی ادویه مرکب

- آموزش استخراج یک مدل عطر (هدیه)